Betalingsbegreber, kort terminologier og fagtermer


Gå på opdagelse i min online ordbog her 

På denne side finder du forklaringer på de ord og termer, som vi benyttes i betalingsbranchen. Hvis der er ord, du ikke kan finde i listen, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Jeg opdaterer ordbogen løbende.
Hvad er fjernsalg?
Det kaldes fjernsalg, når du køber en vare eller en ydelse, uden at du og sælgeren "mødes fysisk". Det vil sige, når du handler pr. telefon, pr. brev, over internettet eller du sender en kupon fra et kuponhæfte eller en annonce. Det er dog en forudsætning, at sælgerens virksomhed er helt eller delvist indrettet på at handle ved fjernsalg. Det er fx ikke fjernsalg, hvis en sælger kun har en fysisk forretning, og han tilfældigvis indgår en aftale med dig via telefonen.
Har sælgeren derimod en hjemmeside med en købefunktion, således at varer kan købes herigennem, er forretningen indrettet på fjernsalg, og et køb vil være omfattet af loven. Det gælder, hvad enten du indgår aftalen via hjemmesiden, eller om du ringer, og lige meget om sælgeren samtidig har en fysisk forretning. Det spiller heller ikke nogen rolle, at du selv henter varen i forretningen, blot aftalen om køb ikke er blevet indgået der.

Betalingssituation, hvor enten betaler eller betalingsmodtager ikke er fysisk til stede, jf. definitionen af fysisk hande l. Eksempler er handel på internettet og køb ved automater.

 
 
Hvad er Mobile Payments M-commerce (Mobile commerce)?
Med M-commerce bliver det muligt at betale for varer med mobiltelefonen. Transaktionsbeløbet trækkes enten over et tilknytte betalingskort, bankkontoen eller telefonregningen.

Mobile Payments er en alternativ betalingsmetode, hvor kunden i stedet for at betale med kontanter eller betalingskort i stedet benytter sin mobiltelefon som betalingsmiddel. Mobile betalinger kan foretages på mange forskellige måder, hvoraf den mest kendte er overtakserede SMS’er og kontaktløse NFC betalinger.

 
 
Hvad er en ISP (Internet Service provider)?
En ISP er et firma der tilbyder sine kunder adgang til Internettet og driver det bagvedliggende netværk. Ydelsen kan være baseret på mange forskellige teknologier, så som mobilt bredbånd, WiMax, fiberløsninger og kobber baseret Internet. De største udbydere i Danmark er blandt andet TDC,  Waoo, Telenor, Fullrate og Telia.  

 
 
Hvad er en IPSP (Internet Payment Service Provider)?
AltaPay er en Payment Service Provider (PSP). En PSP er en leverandør af den tekniske betalingsløsning, som gør det muligt at modtage kortbetalinger via internettet. Payment Service Provideren svarer til terminaloperatøren i den fysiske handel, og er det tekniske bindeled mellem internetforretningen og Indløser.
En IPSP muliggør at Internetforretninger kan modtage betalingskort og andre former for elektroniske betalinger. En IPSP kan være koblet op på forskellige indløsere som f.eks. Valitor og Elavon eller alternative betalingssystemer så som PayPal og MobilePay.

 
 
Hvad er en indløsningsaftale?
For at kunne accepter betalingskort kræver det at man har indgået en indløsningsaftale med en kort indløser.

 

Hvilke typer af indløsningsaftaler findes der?
CAT (Selvbetjente automater)
MoTo (Post- og telefonordrehandel)
Internet (Internethandel)
POS (Fysisk handel)

 
 
Hvad er en Kortindløser?
En kortindløser er et kortselskab, som har aftale med betalingsmodtagere om at indløse og afregne betalinger, og præsentere kortudsteder for kravene

Kortindløseren er en finansiel institution der har en aftale med forretningen, som gør den i stand til at modtage kortbetalinger. På det danske marked har der tidligere været monopol tilstande, men der er de seneste år kommet stigende konkurrence fra virksomheder som f.eks. Valitor.

 
 
Hvilke typer af kort findes der?
Hævekort
Direct Debet, f.eks. Maestro og VISA Electron hvor der sker en direkte debitering på kortholders konto ved køb på kort
Deferred debet, f.eks. Dankort hvor debitering sker på kortholders konto når indløser har clearet med udsteder.
Kontokort
Kreditkort, f.eks. Eurocard hvor kortholder har en kredit og hvor der sker en direkte debitering på kortholders konto ved køb på kort
Forudbetaltekort

 
 
Hvad er en kortindehaver?
En person, som kortudsteder har udstedt et betalingskort til.
Kortindhaver har en aftale med kortudsteder om anvendelse af kort.

 

Hvad er Address Verification Service (AVS)?
AVS er et system der er udviklet til at  identificere misbrug med betalingskort på Internettet. AVS matcher de numeriske leverings oplysninger som kunden afgiver, med de oplysninger som kortudstederen har om kortholderen. Det vil sige, at hvis kunden opgiver adressen Hovedvejen 25, 2000 Frederiksberg vil AVS systemet tjekke 25 og 2000. Dette begrænsede antal oplysninger medfører desværre, at man som forretning ofte vil opleve at ægte transaktioner afvises af AVS systemet.

AVS har eksisteret siden 1990, men benyttes stort set udelukkende af kortudstedere i USA og Storbritannien.  

 
 
Hvad er Bank Identification Number (BIN)?
De første seks cifre i et kortnummer kaldes BIN nummeret og bruges til at identificere, hvilken bank eller kortudsteder der har udstedt kortet. BIN står for Bank Identification Number og er det samme som IIN som betyder Issuer Identification Number.

 
 
Hvad er Corporate Card (Firmakort)?
Et Corporate Card eller på dansk et firmakort, er et betalingskort som et firma udsteder til sine medarbejdere til brug på forretningsrejser eller til indkøb på firmaets vegne. For Internetforretninger er det vigtigt at vide om kunden benytter et amerikansk udstedt Corporate Card, da den ekstra sikkerhed som 3D Secure giver, ikke gælder for denne type kort. Visa og MasterCard har valgt at denne undtagelse udelukkende skal gælde for amerikanske kort,  så andre Corporate kort udgør ikke den samme risiko for forretningerne.

 
 
Hvad er CNP (Card Not Present)?
En CNP transaktion er et betalingskortkøb foretaget over telefonen eller via Internettet, hvor det fysiske kort ikke har været til stede.

 
 
Hvad er Forudbetalt kort?
Betalingskort, der indeholder en på forhånd overført pengeværdi, der kan bruges til betalinger. De forud betalte midler kan fx være lagret på kortets chip eller registreret på en konto på en server.

 
 
Hvad er Fysisk handel?
Betalingssituation, der er defineret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge som handel, hvor både betaler og betalingsmodtager er fysisk til stede. Fysisk handel betegnes også betjent salg.

 
 
Hvad er Indløsningsgebyr?
Gebyr, som forretningen betaler sin kortindløser pr. betaling. Gebyret kan være et fast beløb pr. betaling,  en procentsats af betalingens værdi eller en  kombination. Forretningen kan også betale sin indløser et fast årligt gebyr, som det er tilfældet for dankortet.


 
 
Hvad er Interbankgebyr?
Gebyr, som kortindløs er betaler udsteder af kortet pr.  betaling. Interbankgebyret kan være et fast beløb pr. betaling, en procentsats af betalingens værdi eller en kombination.

 
 


Hvad er SSL Kryptering?
SSL (Secure Sockets Layer) er en krypteringsstandard, der følger af de almindelige browserprogrammer. SSL hemmeligholder data mellem kundens pc og forretningen, og verificerer forretningens identitet (men ikke kunden, der sender betalingsinformationer) og sikrer at data ikke ændres undervejs. SSL kræver ikke, at kortindehaver har specielt betalingssoftware, da man blot indtaster sit kortnummer og enkelte andre oplysninger og dermed giver forretningen ret til at hæve på kontoen.

 
 
Hvad er Verified by VISA (3D Secure)?
Verified by Visa er VISAs version af den tekniske standard 3D Secure, der anvendes til sikker identifikation kortholder via internettet.

 
 
Hvad er MasterCard SecureCode (3D Secure)?
MasterCard SecureCode er MasterCards version af den tekniske standard 3D Secure, der anvendes til sikker identifikation af kortholder via internettet.

 
 
Hvad er CVC2, CVV2 og Sikkerhedskode?
Sikkerhedskoden er de sidste tre cifre i signaturfeltet på bagsiden af betalingskortet. CVC2 og CVV2 er henholdsvis MasterCards og VISAs betegnelser for Sikkerhedskode.
Også kaldet kontrolcifre er et trecifret tal, som på Visa og MasterCard er trykt på bagsiden af kortet. Cifrene har til formål at øge sikkerheden ved betaling med kort på Internettet

American Express benytter sig af en firecifret kode, som er trykt på forsiden af kortet, men fungerer ellers fuldstændigt som på Visa og MasterCard

 
 
Hvad er PCI DSS?
PCI DSS er en forkortelse for Payment Card Industry Data Security Standard og beskriver de krav, som enhver der transmitterer, behandler eller opbevarer kortdata skal opfylde.

PCI DSS er udviklet af the Payment Card Industry Security Standards Council, som er en organisation der er grundlagt af de globale kortselskaber Visa International, MasterCard, American Express, Diners Club og JCB

Payment Card Industry, Data Security Standard. Kortorganisationernes sikkerhedskrav, som alle, der behandler kortdata, skal efterleve. Se https://www.pcisecuritystandards.org for flere oplysninger om sikkerhedskravene.

 
 
Hvad er multicurrency?
Multicurrency er en service, som giver internetforretningen mulighed for at accepterer betalinger med betalingskort i andre valutaer end den nationale valuta, og få udbetalt likviditeten i anden valuta.

 
 
Hvad er en serviceafgift?
En serviceafgift er en afgift, som betales for at modtage international betalingskort, og er som udgangspunkt en procentsats, der beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen.

 
 
Hvad er en factoringafgift?
En factoringafgift er en afgift, der betales for at opnå en hurtigere afregning af likviditeten fra kortomsætningen.

 
 
Hvad betyder afregningsdage?
Afregningsdage er det antal bankdage, der går fra den autoriserede korttransaktion er modtaget hos Indløser til korttransaktionen er afregnet og til rådighed for forretningens bank.

 
 
Hvad er interchange fee?
Interchange fee er en afgift, som Indløser skal betale til kortudstederen af betalingskortet. Denne afgift er indeholdt serviceafgiften.
Interchange fee beskriver det gebyr som betales bankerne imellem for modtagelse af betalingskort transaktioner. Under normale omstændigheder er det et gebyr som forretningens indløser betaler til kortudstederen.

Når transaktionen gennemføres vil kortudstederen fratrække Interchange fee’et fra det beløb der udbetales til indløseren, som behandler transaktionen for forretningen. Indløseren overfører herefter transaktionsbeløbet til forretningen, fratrukket Interchange fee’et samt et mindre gebyr til dem selv.

 
 
Hvad er en kortudsteder / Issuer?
En kortudsteder er det selskab som har udstedt kortet og kan være enten en bank eller et decideret kortselskab. Visa og MasterCard er ikke kortudstedere, men stiller i stedet deres netværk til rådighed for indløsere og udstedere. Der er dog undtagelser da virksomheder som Diners Club og American Express både fungerer som kortudsteder og processing

 
 
Hvad er EMV (Europay, MasterCard og Visa)?
EMV er en forkortelse for Europay, MasterCard og Visa, som var de tre firmaer der gik sammen om at udvikle EMV. EMV er en sikkerhedsstandard for kommunikationen mellem kort og terminaler, og EMV kort er udstedt med en chip som er stort set umulig at kopiere. Kopiering af chippen i kontrollerede laboratorie forsøg. Lande der har implementeret en infrastruktur baseret på EMV har set dramatiske fald i misbrug på falske betalingskort.  

Ved udgangen af 2011 var der globalt udstedt mere end 1,5 milliarder EMV kort og næsten 22 millioner terminaler kan modtage kort af denne type. Langt de fleste betalingskort udstedt i Danmark er udstedt med en EMV chip, som sidder på kortets forside. 

 
 
Hvad er Interbank Card Association Number (ICA)?
Et fire cifret nummer som MasterCard udsteder til en finansiel institution, kortudsteder, kortindløser processor eller andet medlem med henblik på, at kunne identificere medlemmet i forbindelse med gennemførelse af transaktioner.

 
 
Hvad er en APP?
Et stykke software, der ligger på en smartphone eller tablet. Nogle apps kan bruges til betaling for varer og tjenester hos en enkelt eller flere betalingsmodtagere. Det foregår ved, at forbrugeren åbner appen og følger en række trin.

 
 
Hvad er et Betalingsinstitut?
Udbyder af betalingstjenester, der er reguleret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Betalingsinstitutter må udføre betalingstjenester som defineret i loven, men ikke tage imod indlån eller udstede elekroniske penge.

 
 
Hvad er et Betalingsinstrument?
I nstrument, der bruges til at igangsætte en betaling, fx et kort eller en mobiltelefon.
Et betalingsinstrument er typisk knyttet til en konto hos en udbyder af betalingstjenester.

 
Hvad er en Betalingstjeneste?
Tjeneste, hvor en udbyder medvirker ved overførsel af penge fra en betaler til en betalingsmodtager. Lov om betalingstjenester og elektroniske penge fastslår i et bilag, hvilke aktiviteter der juridisk set er betalingstjenester.

 
 
Hvad er en digital tegnebog?
En digital tegnebog indeholder en elektronisk registrering af forbrugerens kort eller andre betalingsløsninger, fx internetkonti. Den kan ligge på en server eller være downloadet som en app
på en smarthone og bruges i forskellige betalingssituationer.

 
 
Hvad er Elektroniske penge?
Pengeværdi, der er elektronisk eller magnetisk lagret, fx på et betalingskorts chip eller en server, udstedes mod forudbetaling og kan bruges til betaling for køb af varer og tjenester hos andre end udsteder. Elektroniske penge betegnes ofte e-penge.

 
 
Hvad er et E-pengeinstitut?
Udbyder af betalingstjenester, der er reguleret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. E-pengeinstitutter må udstede elektroniske penge og foretage
betalingstjenester , men ikke tage imod indlån.

 

Hvad er Firepartssystemet?
Betegnelse for det samlede sæt af aftaler mellem parterne i et kortsystem eller lignende, hvor betaler og betalingsmodtager ikke nødvendigvis har aftaler med den samme udbyder af betalingstjenester.
 
Hvad er en branchekode?
Branchekoden er en kode der benyttes af Indløser, koden tildeles i forbindelse med oprettelsen af indløsningsaftalen.
Branchekode kaldes også for MCC (Merchant Category Code ) eller CABC (Card Acceptor Business Codes)

MCC koden er en 4 cifret kode som en forretning tildeles af sin indløser, og der findes mere end 600 forskellige MCC koder. MCC koden fortæller hvilken type forretning der er tale om.

 
 
Hvad er en Chargeback?
Når en kortholder eller kortholders bank gør indsigelse mod en transaktion iværksættes en chargeback. I forbindelse med indsigelsen bliver forretningens konto debiteret, og forretningen må dokumentere at transaktionen er valid og i overensstemmelse med kortselskabernes regler.  Der er forskellige regler alt efter hvilket kortprodukt der er benyttet til købet, men som hovedregel er det Internetforretningen der dækker, såfremt kortholders indsigelse er berettiget (for undtagelser se 3-D Secure).

En chargeback er som oftest forbundet med et administrationsgebyr som acquiren opkræver, men enkelte indløsere har fravalgt dette.
 
En chargeback er, når kortholder kortudstederen (f.eks. bank, Visa, MasterCard osv.) om at annullere en betaling, som allerede er blevet gennemført.

Der er typiske tre årsager til, at en kortholder ønsker at foretage en chargeback:

Kortholder har ikke modtaget de/den bestilte vare.
Den købte vare adskiller sig eller lever ikke op til beskrivelsen.
Kort der er blevet benyttet er blevet misbrugt

 
 
Hvad er 3. mands misbrug?
Tredjemands misbrug er misbrug begået af en anden person end kortholderen. Formålet er at opnå en økonomisk gevinst på bekostning af andre. Tredjemands misbrug omfatter både situationer, hvor en kriminel f.eks. via. hacking har fået fat i kortholderens oplysninger samt de tilfælde, hvor eksempelvis et familiemedlem uden kortholderens vidende har taget og efterfølgende misbrugt kortet.
 

 
Hvad er CAT?
Selvbetjenings automat/Kortholderaktiveret automat, fx til betaling af broafgift, billetter eller parkering, dvs. hvor automaten kun betjenes af kortholder, og uanset om der benyttes PIN-kode eller ej.

 
 
Hvad er en URL?
Uniform Resource Locator. Et unikt navngivnings metodik til at identificere lokationen af computere, foldere eller dokumenter på Internettet.
Eks. www.altapay.com

 
 
Hvad er et API?
Application Programming Interface. Dette er en samling af rutiner der håndteres af et program. Brugere forespørgelser udførers som 'lower-level' services på en DAT's operativ system. Denne beskriver hvorledes en service bliver udført af det pågældende program.
Et API er en grænseflade til computerprogrammer, der tillader forskellige stykker software at kommunikere med hinanden.

 
 
Hvad er Near Field Communication?
Near Field Communication eller NFC. De færreste har hørt udtrykket og forkortelsen, men det kommer de til. Det er nemlig fremtidens standard for sikker kommunikation via mobiltelefoner.Med NFC bliver det muligt at have sit kreditkort, adgangskort, billet og meget mere med i telefonen.

 
 
Hvad er Clearing og settlement?
Udveksling af data og afregning mellem kortindløser og kortudsteder

 
 
Hvad er Cardholder not present (CNP) / Kortholder ikke tilstede?
Her er der tale om en kort transaktion som er udført uden kortholder er tilstede f.eks. Via post- & telefon-ordre eller over Internettet.

 
 
Hvad er Autorisation?
En proces der godkender/afviser en kortbetaling på grundlag af de regler for anvendelse af kortet, som kortudsteder har fastlagt. Skal bl.a. forebygge at der ikke sker misbrug

 
 
Hvad er en Capture?
Når en Internetforretning trækker beløbet fra kundens betalingskort foretages der en såkaldt Capture. Det er ikke muligt at lave en Capture, hvis købet ikke på forhånd er autoriseret (se autorisation) . Endvidere gælder det, at forretningen i henhold til købelovens samtidighedsgrundsætning først må trække pengene fra kundens konto når den bestilte vare afsendes.

 
 
Hvilke krav er der til oplysninger i bestillingsformularen (“indkøbskurven”)?
Tydelig beskrivelse af de bestilte varer/ydelser samt pris
Totalbeløbet, som kunden skal betale (inklusiv specifikation af evt. skatter, forsendelsesomkostninger og andre gebyrer)
Det skal fremgå, at betalingen sker via betalingskort
Det skal fremgå, hvilken valuta der betales i
Forventet leveringsdato
Navnet på modtageren
Leveringsadresse (må ikke være en postboks)
Tydelige handelsbetingelser

 
 
Hvilke krav er der til indholdet af kundens kvittering?
Navnet på din forretning
Beskrivelse af de bestilte varer/ydelser
Ordrenummer
Købsdato (transaktionsdato)
Transaktionsvaluta
Transaktionsnummer
Leveringsdato
At betalingen er gennemført

 
 
Hvilke krav er der til oplysninger om selve forretningen på hjemmesiden?
Navn (dagligt navn og juridisk navn) og adresse (ikke postboks)
Telefonnummer (og evt. e-mailadresse) på kontaktperson
Beskrivelse af forretningens ydelser/varer – inklusiv priser, skatter og afgifter
Det skal være tydeligt for dine kunder, at de kan betale med kort
Du skal vise logoerne for de kort, der kan betales med
Bruger du 3-D Secure, skal du vise logoerne fra de internationale kortselskaber

 
 
Hvad er en autorisations kode?
Denne numeriske kode gives af kortudstederen til forretningen, hvis transaktionen bliver  godkendt. Det er vigtigt at huske på, at selv om transaktionen bliver godkendt er dette ikke ensbetydende med, at der ikke kan være tale om svindel. Autorisationskoden fortæller ene og alene, at kortet var aktivt på det tidspunkt ordren blev afgivet.

 

Hvad er SEPA?
Single European Payments Area, SEPA, er det fælles betalingsområde i Europa for borgeres og virksomheders betalinger i euro. I euroområdet skal alle konto til konto overførsler og direkte debiteringer i euro fra 1. februar 2014 gennemføres efter SEPA standarderne.

 
 
Hvad er Sms-betaling?
Betalingsløsning, hvor forbrugeren betaler ved at sende en sms med sin mobiltelefon til et nummer – typisk en firecifret short code der identificerer betalingsmodtageren. Forbrugeren modtager herefter en sms, der skal besvares for at bekræfte betalingen.

 
 
Hvad er Trepartssystemet?
Betegnelsefor det samlede sæt af aftaler mellem parterne i et kortsystem eller lignende, hvor betaler og betalingsmodtager har aftaler med den samme udbyder af betalingstjenester.

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
I ♥ online shopping